Bilgi Güvenliği Dokumanları
22 Ağustos 2020

 MEVZUAT
 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ - OLUR YAZISI
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU - ÜSTYAZI
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU (SÜRÜM 2.1)
KILAVUZ 2.0 VE 2.1 SÜRÜMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
KURUMSAL SOME KURULUM VE YÖNETİM REHBERİ
 BGYS PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
 SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
 SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ GÖSTERGE KARTLARI
 BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER İÇİN 2019 YILI DEĞERLENDİRME ESASLARI YAZISI VE EKLERİ
 BGYS GÖSTERGELER KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 BGYS POLİTİKASI
 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
 BGYS GÖREVLENDİRME TABLOSU
ÜST YÖNETİM BGYS TAAHHÜTNAMESİ
 PROSEDÜRLERİMİZ
 MAL VE HİZMET ALIM GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
 YEDEKLEME PROSEDÜRÜ 
 BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI PROSEDÜRÜ
 İŞE BAŞLAMA, GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞTEN AYRILMA SÜREÇ PROSEDÜRÜ 
 ERİŞİM KONTROL PROSEDÜRÜ
 UZAKTAN ERİŞİM PROSEDÜRÜ
 RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ
 BİLGİ GÜVENLİĞİ DİSİPLİN PROSEDÜRÜ
 BİLGİ SAKLAMA ORTAMLARI YOK ETME PROSEDÜRÜ
 FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK PROSEDÜRÜ
 VARLIKLARIN KABUL EDİLEBİLİR KULLANIMI PROSEDÜRÜ
 SİSTEM GÜVENLİK PROSEDÜRÜ
 GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ
 POLİTİKALARIMIZ
 PAROLA YÖNETİM POLİTİKASI
 TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI
 SOSYAL MEDYA VE SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARINDAN KORUNMA
 İNTERNET VE E-POSTA KULLANIM POLİTİKASI
 PLANLARIMIZ
 KURUM YEDEKLEME PLANI
 FORMLARIMIZ
 word.jpgOLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMU
 word.jpgSBYS-HBYS YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
 word.jpgİŞTEN AYRILMA FORMU 
 word.jpgGÖREV YERİ DEĞİŞİKLİK FORMU 
 word.jpgİŞE BAŞLAMA FORMU
 E-POSTA TALEP FORMU - GERÇEK KİŞİLER
 E-POSTA TALEP FORMU - TÜZEL KİŞİLER
 word.jpgAYRICALIKLI ERİŞİM HAKKI TALEP FORMU
 word.jpgVERİ TABANI KULLANICI İŞLEMLERİ VE YETKİLENDİRME TALEP FORMU
 word.jpgUZAKTAN ERİŞİM (VPN) TALEP FORMU
 word.jpgYEDEKTEN GERİ DÖNÜŞ TESTİ TUTANAĞI
 GÜVENLİ VERİ SİLME TALEP FORMU
 LİSTELERİMİZ
 word.jpgYEDEKLEME KONTROL LİSTESİ 
 MAL VE HİZMET ALIMI ŞARTNAMELERİ İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ GEREKSİNİMLERİ LİSTESİ
 ERİŞİM YETKİ KONTROL MATRİSİ
 SÖZLEŞMELERİMİZ 
 word.jpgKURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ
 word.jpgPERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 word.jpgBİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ
 DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR
 KPS GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ