Arabuluculuk Komisyon Üyeleri
12 Mart 2021

İş Mahkemeleri Kanununun “Dava Şartı olarak Arabuluculuk” başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrası ile “Kanuna, bireysel veya tolu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmü ile arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin “Arabuluculuk Komisyonlarının Oluşturulması” konulu 12.01.2018 tarih ve 60655455 barkod sayılı yazısı üzerine arabuluculuk müzakerelerinde ilimizde temsile yetkili komisyon üyeleri oluşturulmuş olup; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18. Maddesi ikinci fıkrasındaki “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.”Hükmü gereğince Kahramanmaraş il Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde aşağıda şekilde yayımlanması uygun görülmüştür.

ARABULUCULUK KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYON

ADI SOYADIGÖREVİ ÜNVANIİLETİŞİME-POSTA ADRESİ
MURAT KAYAASİL ÜYEAVUKAT 0344 223 7425 
ÖZLEM PİŞKİNASİL ÜYE AVUKAT 0344 223 7425 
GÜL TAŞIRASİL ÜYEAVUKAT 0344 223 7425 
TUNCAY DAŞASİL ÜYE AVUKAT 0344 223 7425 
MEHMET AKDOĞANASİL ÜYEAVUKAT 0344 223 7425 

    
CAHİT SAYINYEDEK ÜYE   BAŞKAN YARDIMCISI    0344 223 7425 
ERDEM BİLGEHAN TÜYLÜ   YEDEK ÜYEUZMAN 0344 223 7425 
NURİ İNCEYEDEK ÜYEUZMAN 0344 223 7425 
ÖZKAN SARIKAYAYEDEK ÜYEUZMAN 0344 223 7425 
MEHMET YILDIZYEDEK ÜYESAĞLIK MEMURU  0344 223 7425 
RECEP ÖZTÜRKYEDEK ÜYE SAĞLIK MEMURU  0344 223 74 25