T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Görev Dağılım Çizelgesi Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019

Görev Dağılım Çizelgesi


Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü
1-Hukuk ve Muhakemat Birimi

2-Yönetici Asistanı
     2.1-Basın 
3-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
     3.1-Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı
          3.1.1-Aile Hekimliği Birimi
          3.1.2- İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi
          3.1.3-Çocuk,Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi
          3.1.4-Aşı Programları Birimi
          3.1.5-Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
          3.1.6-Tüberküloz Birimi
          3.1.7-Kanser Birimi
          3.1.8-Toplum Sağlığı Birimi
          3.1.9-Göç Sağlığı Birimi
          3.1.10-Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
          3.1.11-Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi
          3.1.12-Ruh Sağlığı Birimi
          3.1.13-Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
          3.1.14-Çevre Sağlığı Birimi
          3.1.15-Çalışan Sağlığı Birimi

4-Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
     4.1-Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
          4.1.1-Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Birimi
          4.1.2-Sağlık Meslekleri Birimi
          4.1.3-Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi
          4.1.4-Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
          4.1.5-Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
          4.1.6-Özel Yataklı Birimi
     4.2-Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd.
          4.2.1-Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
          4.2.2-Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
          4.2.3-Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
          4.2.4-Eczacılık Birimi 

5-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
     5.1-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı
          5.1.1-İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi
          5.1.2-Hasta ve Çalışan Hakları Birimi
          5.1.3-İdari Hizmetler Birimi
          5.1.4-Mali Hizmetler Birimi
          5.1.5-Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi
          5.1.6-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi
          5.1.7-Özellikli Sağlıklı Hizmetleri Birimi
          5.1.8-Hastane Hizmetleri Birimi

6-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
     6.1-Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
          6.1.1-Mali Hizmetler Birimi
          6.1.2-İç Kontrol Birimi
          6.1.3-İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
          6.1.4-İdari Hizmetler Birimi
          6.1.5-Yatırımlar Birimi
     6.2-Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı
          6.2.1-Atama Birimi
          6.2.2-Personel Planlama Birimi
          6.2.3-Özlük Birimi
          6.2.4-Disiplin Birimi

Paylaş